HISTÓRIA

HISTÓRIA

Históriu Portorika ako krajiny možno rozdeliť na štyri tri hlavné celky, alebo štyri ak rátame Commonwealth osamostatnene. Ale pozor. Napríklad taký ostrov Mona mal trochu odlišnú históriu, čo sa smaozrejme môžete dočítať práve v časti o ostrove a okolitých menších ostrovoch kde je taktiež popísané niečo z jeho histórie, ktorá začala byť spoločnou s Portorikom až viac menej niekedy po získaní územia USA.

PREDKOLUMBOVSKÁ HISTÓRIA – HISTÓRIA INDIÁNOV TAINOV

Hovoriť o histórií mnohých miest na svete znamená začať celkom od začiatku. Kde je však tomuto miestu začiatok nevedno. Z toho, čo by sA nám zachovalo pred príchodom Krištofa Kolumba naozaj vieme len málo. Žili tu miestne kmene menšieho významu. Nezanechali po sebe žiadne honosné paláce, ktoré by sa ako pamiatky zachovali do dnes. Môžu to byť malé jaskynné maľby, ojedinelé nálezy nástrojov a nejakých zvyškov kultúry no o záznam týchto vecí neprejavil nikto záujem. Čo je však známe si samozrejme povieme.
CELÝ ČLÁNOK

ŠPANIELSKÁ HISTÓRIA

Prvým guvernérom ostrova sa stal španielsky konquistador menom Juan Ponce de León. Stalo sa tak v roku 1508. To už sa začalo s úplnou kolonizáciou a obsadením ostrova. Neprebiehali významné dohody s miestnymi o odpredaji pozemkov. aký slabý a nevýrazný kmeň si ho Španieli podmanili a hodili do otrockej služby. Otroctvo na ostrove sa vtedy podobalo na tie najkrutejšie podoby tejto zloby až tak že rapídne klesol počet domorodého obyvateľstva. Trestanie otrokov a obchod s nimi prekvital. Trh a zneužívanie otrokov prebiehalo až do obdobia roku 1520 keď rímsky cisár Karol V vydal dekrét ktorý sa zastal aj Taincov na ostrove. Záchrana prišla v dobe, keď domorodci a ich kultúra takmer úplne z ostrova zmizla. Ak im k smrti nepomohli tvrdé podmienky nútenej práce, veľa spôsobil aj príchod nových európskych kultúr, znásilňovanie žien a šírenie viaceržch pre miestnych nepoznaných chorôb. Keďže domorodcov bolo menej a čiastočnej ich chránil kráľovský dekrét Karola V, na poliach chýbali robotníci, chýbalo však aj služobníctvo do domácností a tent problém pomohlo vyriešiť prekvitajúce otroctvo dovážaných otrokov z čiernej Afriky.
CELÝ ČLÁNOK

AMERICKÁ HISTÓRIA

Dá sa povedať, že prvotnú myšlienku obsadenia oblastí v Karibiku malo už viacero politikov v minulosti a nie len v USA a Anglicku. Prvým, ktorý vôbec dal tieto myšlienky do jasnej podoby a naplánoval tiež kladné a záporné body takéhoto obrazu síl bol Alfred T. Mahan, člen velenia US NAVY a armádny poradca. Vo svojej publikácií o vplyve námorných síl sa vyjadril na tému výhod v prípade získania oblastí v Karibiku pre potreby zásobovania a bezpečnosti USA. Inšpiroval sa pritom rôznymi stzaršími štúdiami anglických moreplavcov, ktorí sa týmto smerom myšlienkami tiež uberali a svedčia o tom aj pokusy britských síl získať územia v Karibiku.
CELÝ ČLÁNOK

COMMONWEALTH

USA dovolilo v roku 1947 Portoriku voliť si v slobodných voľnách svojho vlastného guvernéra. O rok neskôr vo voľnách vyhral Louis Munoz Marín. Bol zároveň prvým obľúbeným a populárnym guvernérom, asi najmä preto že si ho ľud zvolil sám. Americký kongres v roku 1950 umožnil v Portoriku demokratické referendum. I tak však Jonesove zákony zostali nezmenené.
CELÝ ČLÁNOK