POLITIKA

POLITICKÝ SYSTÉM

Portoriko nie je nezávislá krajina. Svoje politické postavenie má Portoriko nestále. V priebehu posledných rokoch prebehlo niekoľko hlasovaní, ktoré mali zmeniť politický systém, alebo mu aspoň upraviť tvár. Zatiaľ neúspešne.

Vláda:
Portoriko má republikánsku formu vlády, podlieha právomociam USA. Exotický karibský ostrov Portoriko neďaleko Kuby a má svetoznámeho prezidenta. Viete kto ním je? Poznáte ho. Je ním demokrat Barack Obama. Prečo tomu tak je aj zaraz pochopíte. Guvernérom štátu Portoriko je Luis Fortuna. Portoriko podlieha federálneho zákonodarnému kongresu Spojených štátov. Taktiež hlava krajiny je totožná s hlavou USA. Právomoci v rozhodovaní má kongres Spojených štátov. Republikánska vláda krajiny je ďalej rozdelená na riadiacu, legislatívnu a súdnu.

Riadiaca forma republikánskej vlády je momentálne podriadená guvernérovi Louisovi Fortunovi. Legislatívna časť vlády sa skladá z dvojkomorového zákonodarného systému. Čiže Senát so svojim predsedom a Snemovňa poslancov so svojim vlastným predsedom. Slobodné ľudové voľby si volia aj guvernéra, aj zákonodarcov každé štyri roky, podobne ako u nás. A verte že podobný humbuk ako u nás majú aj tu, ba niekedy väčší. Ďalší zákonodarcovia sú menovaný guvernérom.

Súdna forma republikánskej vlády má pod sebou najvyšší súd Puerto Rico ako aj vrchného sudcu. Právny systém zakladá na systéme “common law” a demokracii. Portorikánci,s trvalým pobytom a prácou v Portoriku nemôžu hlasovať v prezidentských voľbách Spojených štátov amerických, avšak je im umožnené sa zúčastniť volieb primáriek. Portorikánci legálne žijúci s trvalým bydliskom v USA sa prezidentských volieb zúčastniť môžu.

Najvýraznejšie sú v krajine dve až tri politické strany, ktoré v posledných rokoch dokázali svoje záujmy najviac prejaviť a tiež sa držia v popredí politického diania v krajine. PPD – populárna demokratická strana je za Commonwealth. PNP – nová pokroková strana sa usiluje o štátnosť. Ďalšie politické hnutia sú však napríklad robotnícke hnutia, nacionalistická strana Portorika, hnutie za nezávislosť a podobne. Politické vzťahy USA s Portorikom sú vecou neustálych diskusií medzi Portorikánskymi vládnymi predstaviteľmi a Kongresom spojených štátov. V roku 1950 umožnil americký Kongres Portoriku zriaďovať zhromaždenia a referendá, vďaka ktorému mohli vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas k niektorým predkladaným referendovým témam.

VEĽVYSLANECTVÁ PORTORIKA

Zaujímavosťou je, že hoci v Puerto Ricu nájdeme až 41 konzulátov z rôznych krajín najmä Európy a amerických štátov, samotné Portoriko nemá svoje konzuláty v zahraničí. Portorikáncov zastupuje ambasáda USA. Portorico nie je totiž nezávislou krajinou. Konzuláty sa vo valnej väčšine nachádzajú v San Juane.