Terms and Conditions of Use

1. Podmienky

Prístupom na túto webovú stránku prístupnú z adresy http://www.portoriko.us/ vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní týmito podmienkami používania webových stránok a že ste zodpovední za dohodu s príslušnými miestnymi zákonmi. Ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek z týchto ustanovení, máte zakázaný prístup na túto stránku. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom a zákonom o ochranných známkach.

2. Použite licenciu

Udeľuje sa povolenie na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov na webových stránkach portoriko.us iba na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:

  • upravovať alebo kopírovať materiály;
  • používať materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na akékoľvek verejné vystavenie;
  • pokúsiť sa spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webových stránkach portoriko.us;
  • odstrániť z materiálov akékoľvek autorské práva alebo iné vlastnícke zápisy; alebo
  • prenos materiálov na inú osobu alebo „zrkadlenie“ materiálov na akomkoľvek inom serveri.

Portoriko.us tak bude môcť ukončiť činnosť v prípade porušenia ktoréhokoľvek z týchto obmedzení. Po ukončení bude ukončené aj vaše právo na prezeranie a mali by ste zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe. Tieto Podmienky služby boli vytvorené pomocou Generátora podmienok služby a Generátora zásad ochrany osobných údajov .

3. Zrieknutie sa zodpovednosti

Všetky materiály na webových stránkach portoriko.us sú poskytované „tak, ako sú“. portoriko.us neposkytuje žiadne záruky, či už sú vyjadrené alebo implicitné, a preto neguje všetky ostatné záruky. Portoriko.us ďalej neposkytuje nijaké vyhlásenia týkajúce sa presnosti alebo spoľahlivosti použitia materiálov na jeho Webovej stránke alebo sa inak týka týchto materiálov alebo akýchkoľvek stránok prepojených s touto Webovou stránkou.

4. Obmedzenia

portoriko.us alebo jeho dodávatelia nenesú zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú pri použití alebo nemožnosti použitia materiálov na webových stránkach portoriko.us, a to ani v prípade, že o tom bol portoriko.us alebo autorizovaný zástupca týchto webových stránok upovedomený, ústne alebo možnosti takejto škody. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné škody, tieto obmedzenia sa vás nemusia týkať.

5. Revízie a omyly

Materiály zobrazené na webových stránkach portoriko.us môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. portoriko.us nesľubuje, že niektorý z materiálov na tejto webovej stránke je presný, úplný alebo aktuálny. portoriko.us môže kedykoľvek bez upozornenia zmeniť materiály obsiahnuté na svojej webovej stránke. portoriko.us sa nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

portoriko.us nekontroloval všetky stránky prepojené s jej webovými stránkami a nezodpovedá za obsah akýchkoľvek takýchto prepojených stránok. Prítomnosť akéhokoľvek odkazu neznamená, že portál portoriko.us podporuje tento web. Používanie akejkoľvek prepojenej webovej stránky je na vlastné riziko používateľa.

7. Úpravy podmienok používania stránok

portoriko.us môže tieto Podmienky používania svojich webových stránok kedykoľvek revidovať bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto Podmienok používania.

8. Vaše súkromie

Prečítajte si naše pravidlá ochrany osobných údajov.

9. Rozhodné právo

Akýkoľvek nárok súvisiaci s webovou stránkou portoriko.us sa bude riadiť právnymi predpismi sk bez ohľadu na jeho kolízne ustanovenia.